Northeastern University

Parallel Data Processing in MapReduce. Co-instructor (w/ Jan Vitek). Fall 2017. [Website]


PoznaƄ University of Technology

Podstawy Informatyki. (IT fundamentals.) Lab instructor. Winter 2009-2017. [Website]

Systemy Operacyjne I. (Operating systems I.) Lab instructor. [Website]

Rozproszone Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego . (Distributed Real-time Operating Systems.) Lab instructor. [Website]

Sieci Komputerowe I. (Computer Networks I.) Lab instructor. [Website]

Sieci Komputerowe II. (Computer Networks II.) Lab instructor. [Website]

Metody Bezpiecznego Programowania (Programowanie Funkcyjne). (Safe Programming Methods, Functional Programming.) Lab co-instructor. [Website]

Network and Programming Systems. Lab instructor. [Website]